top of page

Матеріали до уроків

У цьому розділі представлені різнопланові матеріали для підготовки до уроків української мови та додаткові завдання 

Українська мова 9 клас.

Опрацюйте презентацію до уроку "Текст та його ознаки. Синтаксичний розбір складних речень. Тренувальні вправи"

Опрацюйте презентацію до уроку "Будова тексту. Тренувальні вправи"

Опрацюйте презентацію до уроку "Види та засоби міжфразового зв'язку"

Опрацюйте презентацію до уроку "Будова тексту. Мікротема і абзац. Ключові слова у тексті та абзаці"

Опрацюйте презентацію до уроку "Текст та його ознаки"

Опрацюйте презентацію до уроку "Синтаксичний розбір складних речень з різними видами зв'язку"

Опрацюйте презентацію до уроку "Тренувальні вправи. Розділові знаки у складних реченнях, ускладнених дієприслівниковим зворотом" 

Опрацюйте презентацію до уроку "Cкладні речення з різними видами зв'язку. Тренувальні вправи" 

Опрацюйте презентацію до уроку "Cкладні речення з різними видами зв'язку" 

Опрацюйте презентацію до уроку "Cинтаксичний розбір складного безсполучникового речення" 

Опрацюйте презентацію до уроку "Тире у безсполучниковому складному реченні" 

Опрацюйте презентацію до уроку "Ділові папери. Заява" 

Опрацюйте презентацію до уроку "Двокрапка у безсполучниковому складному реченні" 

Опрацюйте презентацію до уроку "Кома та крапка з комою у безсполучниковому складному реченні" 

Опрацюйте презентацію до уроку "Смислові відношення між частинами безсполучникового складного речення" 

Опрацюйте презентацію до уроку "Безсполучникове складне речення та його ознаки " 

Опрацюйте презентацію до уроку "Cкладнопідрядне речення з кількома підрядними" 

Опрацюйте презентацію до уроку "Cкладнопідрядне речення з підрядними порівняльними, причини і мети, наслідку" 

Опрацюйте презентацію до уроку "Cкладнопідрядне речення з підрядними місця, часу, умови" 

Опрацюйте презентацію до уроку "Cкладнопідрядне речення з означальними, з'ясувальними та обставинними підрядними частинами" 

Опрацюйте презентацію до уроку "Cкладнопідрядне речення. Структура. Засоби зв'язку"

Опрацюйте презентацію до уроку "Ділові папери. Резюме"

Опрацюйте презентацію до уроку "Розділові знаки між частинами складносурядного речення. Синтаксичний розбір складносурядного речення"

Опрацюйте презентацію до уроку "Cкладносурядне речення. Будова. Смислові зв'язки"

Опрацюйте презентацію до уроку

"Діалог. Розділові знаки при прямій мові та діалозі"

Опрацюйте презентацію до уроку

"Цитата як спосіб передачі чужого мовлення"

Опрацюйте презентацію до уроку

"Пряма та непряма мова"

Опрацюйте презентацію до уроку

"Односкладні та двоскладні речення. Тренувальні вправи"

Опрацюйте презентацію до уроку "Граматична основа речення. Односкладні та двоскладні речення"

Опрацюйте презентацію до уроку "Повторення вивченого. Частини мови, їх смислові, морфологічні і синтаксичні ознаки"

bottom of page